หลังจากได้รับข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับทันทีภายใน 24 ชม.ครับ
สำนักงานตัวแทนไทยประกันชีวิต ออนไลน์
ไทยประกันชีวิต คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต
ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริการด้านออมเงินออมทรัพย์
สนใจทำประกันชีวิต โทร.089-772-8889, Line ID: ThailifePlc
สมัครเป็นตัวแทน โทร.09-707344-90, Line ID: ThailifeVIP
ทำประกันออนไลน์ ได้ที่นี่!
ไทยประกันชีวิต: แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันเพื่อการลงทุน > ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
แบบประกันที่น่าสนใจ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ยึดมั่นต่อการเป็นผู้วางแผนชีวิตคนไทย และให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต
โดยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลเสมอ ซึ่งแบบประกันที่หลากหลายในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามจังหวะของแต่ละช่วงอายุได้  ดังนั้น ไทยประกันชีวิต จึงมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ที่สามารถสอดคล้องต่อความต้องการที่หลากหลายและ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความประสงค์ของผู้เอาประกัน
คือ แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ผู้เอาประกันสามารถออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการของตนเอง
 

                       

 
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
 
สิทธิประโยชน์
หักลดหย่อนภาษีได้ทั้งเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม (ตามที่กฎหมายกำหนด)
 
เพิ่มโอกาสในผลตอบแทน
ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทนจากพอร์ตการลง ทุน โดยมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ เพื่อมอบความมั่นคงให้กับคุณตลอดสัญญา
 
จุดเด่นของทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์*
- สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้โดยอัตโนมัติ โดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่
- หากชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10 จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2
- สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกันได้ตามความต้องการ
- สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
- สามารถเพิ่มเงินส่วนออมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม
 
*  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์